Om Shivoham Song Lyrics - Naan Kadavul Lyrics


Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Mahadev
Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Mahadev

Om Sivoham
Om Sivoham
Rudra Naamam Bajeham

Om Sivoham
Om Sivoham
Rudra Naamam Bajeham

Veerabadraya Agni Nethraya Gora Samhaaraka
Sakala Lokaaya Sarva Boothaya Sathya Saakshatkara

Shambo Shambo Shankara

Om Sivoham Om Sivoham Rudra Naamam Bajeham

Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara Mahadev

Namah Somaya cha Rudraya cha
Namastamraya Charunaya cha
Nama Shangaya cha Pashupataye cha
Nama Ugraya cha Bhimaya cha
Namo Agrevadhaya cha Dure Vadhaya cha
Namo Hantre cha Haniyase cha
Namo Vrukshebhyo Harikeshebhyo
Nama Staraya Namash Shambhave cha
Mayo Bhave cha Namah Shankaraya cha
Mayaskaraya cha Namah Shivaya cha Shivataraya cha

Anda Brammanda Koti Akhila Paripaalana
Poorana Jagat Kaarana Sathya Deva Deva Priya
Vedha Vedhartha Saara Yagna Yagnomaya
Nishchala Dushta Nigragha Sapta Loga Samrakshana

Soma Soorya Agni Lochana Swetha rishaba vaaghana
Soola Pani Bujanga Booshana Tripura Naasha Nardhana
Yomakesa Mahaasena Janaka Pancha Vakra Parasu Hastha Namaha

Om Sivoham
Om Sivoham
Rudra Naamam Bajeham

Om Sivoham
Om Sivoham
Rudra Naamam Bajeham

Kaala Trikaala Nethra Trinethra Soola Trisoola Dhaatram

Sathya Prabaava Divya Prakaasa Manthra Swaroopa Mathram

Nishprapanchaadhi Nishkalankoham Nija Poorna Bodhaham Ham

Gadhya Gadhmaagam Nithya Bramhogam Swapna Kasogamham Ham

Sachit Pramanam Om Om Moola Pramegyam Om Om
Ayam Bramhasmi Om Om Aham Bramhasmi Om Om

Gana Gana Gana Gana Gana Gana Gana Gana Sahasra Kanta Sapta Viharaki
Dama Dama Dama Dama Dama Dama Dama Dama Shiva Damarugha Nadha Viharaki

Om Sivoham
Om Sivoham
Rudra Naamam Bajeham

Veera Badraya Agni Nethraya Gora Samhaaraka
Sakala Lokaaya Sarva Boothaya Sathya Saakshatkara

Shambo Shambo Shankara

Om Sivoham
Om Sivoham
Rudra Naamam Bajeham.. Bajeham….

0 comments:

Post a Comment