உருகுதே மருகுதே ஒரே பார்வையாலே

F:உருகுதே மருகுதே ஒரே பார்வையாலே
F:உலகமே சொலலுதே உண்ண பாத்தாலே
M:தங்கம் உருகுதா அங்கம் கறையுதா
M:வெட்க்கம் உடையுதா முத்தம் தொடருதா
F:சொக்கி தானே போகிறேன் மாமா கொஞ்ச நாளா

M:உருகுதே மருகுதே ஒரே பார்வையாலே
M:உலகமே சொலலுதே உண்ண பாத்ததாலே

F:தங்கம் உருகுதே அங்கம் கரையுதே
F:வெட்க்கம் உடையுதே முத்தம் தொடருதே
M:சொக்கி தானே போகிறேன் நானும் கொஞ்ச நாளா

F:உருகுதே மருகுதே ஒரே பார்வையாலே
F:உலகமே சொலலுதே உண்ண பாத்ததாலே

-------------------------------------------------------------------

M:எய் அம்புலியில் நனைந்து சந்திக்கிற பொழுது
M:அன்புக்கதை பேசி பேசி விடியுது இரவு

F:எழு கடல் தாண்டி தான் எழு மலை தாண்டி தான்
F:என் கருத்தமச்சான் கிட்ட ஓடி வரும் மனசு

M:நாம சேந்து வாழும் காட்சி ஒட்டி பாக்குறேன்
F:காட்சியாவும் நேசமா மாற கூட்டி போகிறேன்
M:OOO சாமி பாத்து கும்பிடும் போதும் நீ தானே நெஞ்சில் இருக்க AAAA

F:உருகுதே மருகுதே ஒரே பார்வையாலே
F:உலகமே சொலலுதே உண்ண பாத்ததாலே

--------------------------------------------------------------

M:ஊரைவிட்டு எங்கயோ வேர்றந்து நிக்கிறேன்
M:கூடு தந்த கிளிப்பெண்ணே உன்னாலதான் வாழுறேன்

F:கூறப்பட்டு சேலைதான் வாங்க சொல்லி கேட்குறேன்
F:குடு விட்டு குடு பாயும் காதலால சுத்துறேன்

M:கடவுள்கிட்ட கருவறை கேட்டு உண்ண சுமக்கவா
F:உதிரம் முழுக்க உனக்கே தான்னு எழுதி குடுக்கவா

F:ஒ மையிட்ட கண்ணே உண்ண மறந்தா இறந்தே போவேன் OOO

M:உருகுதே மருகுதே
F:ஒரே பார்வையாலே
M:உலகமே சொலலுதே
F:உண்ண பாத்ததாலே
F:தங்கம் உருகுதே அங்கம் கரையுதே
F:வெட்க்கம் உடையுதே முத்தம் தொடருதே
M:சொக்கி தானே போகிறேன் நானும் கொஞ்ச நாளா

AAAAAAA OOOOO OOOOO OOO AAAA

0 comments:

Post a Comment