Germaniyin sendhaen malare

MALE: Germaniyin sendhaen malare thamizh maganin ponnae silaiyae
Germaniyin sendhaen malare thamizh maganin ponnae silaiyae
Kaadhal dhevadhaiyae...
Kaadhal dhevadhai paarvai kandadhum naan enai marandhaen
Germaniyin sendhaen malare

FEMALE: Chiththiramae sendhaen mazhaiyae muththamizhae kanna azhagae
Kaadhal naayaganae...
Kaadhal naayagan paarvai kandadhum naan enai marandhaen
Chiththiramae sendhaen mazhaiyae muththamizhae kanna azhagae
----------------
MALE: Poonjoalaiyae pennaanadhO - iru ponvandugaL kannaanadhoa
FEMALE:poongodhaiyin nenjoadu nee - ini ennaalumae kondaadalaam
MALE:lalalaa vaa vaa vaa kuLir nilavin oLi neeyae
FEMALE:laa la la...aa...aa..aa.... enadhanbin sudar neeyae
MALE:sugam nooraaga vaendum paa paa pa paa paa
FEMALE:un thoLil pooppola saaindhaada vandhein
nee konjum neram sorgam
MALE:Germaniyin sendhaen malare thamizh maganin ponnae silaiyae
kaadhal dhevadhaiyae...
FEMALE:kaadhal naayagan paarvai kandadhum naan enai marandhaen

-------------
FEMALE:per inbame endraal enna adhai nee ennidam sonnal enna
MALE:per inbame needhaan amma adhai nee ennidam thandhaal enna
FEMALE:pabapaa vaa vaa ennai anaiththe kadhai solla
MALE:laa la vaa vaa adhai solvein suvaiyaagha
FEMALE:vegu naaLaaga aasai rapaapa paapaa
MALE:en maarbil poomaalai polaada vandhaai
nee sollum paadam sorgam.

FEMALE:chiththiramae sendhaen mazhaiyae muththamizhae kanna azhagae
kaadhal naayaganae...
MALE:kaadhal dhevadhai paarvai kandadhum naan enai marandhaen
MALE:Germaniyin sendhaen malare thamizh maganin ponnae silaiyae
MALE & FEMALE:  PAPA PAPAPA PAPA PAPAPA PA PAPAPA PA PAPAPA
PAPA PAPAPA PAPA PAPAPA PA PAPAPA PA PAPAPA

0 comments:

Post a Comment